Savjet:
Ženski razgovori: Tatjana Roth

Ženski razgovori: Tatjana Roth

Tko je Tatjana Roth ? (napišite nešto o vama).

Ja sam prije svega ponosna i sretna majka dvije prekrasne djevojčice, mogu reći i djevojke. Kći, sestra, prijateljica, partnerica, poslovna žena…Diplomirala sam Financijski management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, bivša sam bankarica, sportašica, radim od studentskih dana pa sam stekla ogromno iskustvo radeći i u marketingu, prodaji, kulturi, konzaltingu… žena koja se veseli svakoj sekundi života beskrajno zahvalna dragom Bogu, obitelji, prijateljima i kolegama. Zaposlena sam u Osječko-baranjskoj županiji kao Pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport.

Radite težak i odgovoran posao. Kako se nosite s njim ?

Resor koji vodim iznimno je dinamičan, zanimljiv i pun mogućnosti za pomoć u stvaranju nečeg novog, kreativnog, doprinosa zajednici, ali i zahtjevan. Tjedne obveze koje znaju trajati i puno više od „radnog vremena“ ulaze i u gotovo svaki vikend pa se prije svega moram zahvaliti obitelji na podršci i razumijevanju jer bez njih ne bih mogla ovako predano raditi. Jako volim svoj posao, istinski uživam u njemu pa odgovornost i napor koji traži ne doživljavam kao teškoću već napose kao čast i privilegiju. Imam tu sreću da u vertikali ili hijerarhiji iznad i ispod imam predivne ljude kojima vjerujem i u koje vjerujem pa je sve lakše i ljepše.

 

Žena i uspješna karijera, kako to izgleda s vašeg stajališta i stava okoline prema vama?

Stav je okoline pozitivan, već sam spomenula da imam oko sebe predivne ljude koji su mi vjetar u leđa. Ono što je važno jest imati malo vremena za sebe. Uz obiteljske i poslovne obaveze, zaista je teško biti sama sa sobom i razmisliti o svemu te zbrojiti misli, ali uspješna žena odvoji vrijeme za omiljene aktivnosti ili samo odmor. Uspješne žene ne traže od samih sebe niti drugih savršenstvo, ali znaju da će sve odraditi na vrijeme. Vrlo je važno da budete strastveni oko onoga što radite. Ako nema strasti, nema ni motivacije za pomicanje granica i stvaranje nečega novog, višeg i sve to uz osjećaj da uživate u životu. Važno je vjerovati u sebe i svoj rad te da će na kraju doći nagrada za uloženi trud. Bez obzira na to koliko se neki pothvat na početku čini nemogućim, trebate vjerovati u sebe i imati samopouzdanje.

Je li teško biti nadređena?

Nije lako, upravljanje ljudima nosi sa sobom suočavanje s brojnim izazovima. Ključan je balans između toga da ste autoritet i dostupni. Cijenim mišljenja i rješenja, očekujem trud, ali ne i savršenstvo, za nadređene je bitno da ozbiljno shvaćaju svoj posao, ali ne i sebe, da nisu odsutni, ali da ni mikromenadžeriraju, stoga preispitujem sposobnosti zaposlenika kako bih postigla ravnotežu. Mogu li im dati veće odgovornosti, postoji li nešto što mogu delegirati?

 

Kako delegirate zadatke svom timu?

Delegiranje je puno više od dodjele zadatka, njime istovremeno tražite od člana tima da preuzme izvođenje zadatka i ovlašćujete ga da djeluje u vaše ime, ali ste i dalje vi odgovorni i snosite posljedice. Odluku o tome tko će preuzeti odgovornost za zadatak donosim na procjeni sposobnosti, po tome ima li član tima potrebna znanja i vještine, hoće li to shvatiti kao dio osobnog razvoja ili će to doživjeti kao pritisak. Nakon što je zadatak obavljen važno mi ga je ocijeniti kako bih dobila korisne smjernice za buduće odluke u delegiranju.

Kako učinkovito funkcionirate na poslu?

Imala sam sreću na poslije diplomskom studiju slušati kolegij Operativni management koji mi je uvelike pomogao u procesima čijim upravljanjem značajno možemo povećati učinkovitost. Pored tih alata, svaki dan planiram, imam TO DO listu, procjenjujem važnost aktivnosti i slažem prioritete, ne ostavljam za sutra ono što mogu učiniti danas, a dinamika posla mi omogućava da mi se rad ne svodi samo na ured ili samo na teren pa imam mogućnost za refresh i povećanje koncentracije i usredotočenosti.

Jeste li zadovoljni u kojem smjeru ide kontinentalni turizam u županiji ?

Turizam u našoj Županiji, kao gospodarska grana, a kao posljedica razvitka kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, u fazi je uspona. Turizam je značajan izvozni proizvod i pruža veće mogućnosti zapošljavanja stanovništva različitog profila zanimanja i dobnih skupina, a Osječko-baranjska županija ima potencijala i može ponuditi tržištu programe kontinentalnog turizma uvažavajući prednosti ekološki održive poljoprivrede i očuvanog okoliša. Ruralnim područjima pripada 92 % teritorija Republike Hrvatske na kojima živi oko 40 % pučanstva Republike Hrvatske.
Razvoj turističke aktivnosti na području Osječko-baranjske županije karakteriziraju pozitivna kretanja, kako u brojnosti, prostornoj diverzificiranosti i zastupljenosti različitih vrsta smještaja, tako i kada je riječ o rastu turističkog interesa, osobito onog međunarodnog karaktera. Povijesno, ovaj prostor bio je uglavnom orijentiran na poljoprivredu, dok turističko privređivanje u budućnosti može postati jedan od mogućih generatora dodatnog gospodarskog rasta i razvoja, a postojeću resursno-atrakcijsku osnovu Županije koristiti i na taj način. Sve je veći interes potražnje za proizvodima od posebnog interesa na globalnoj razini kao i određen broj tržišno već spremnih turističkih proizvoda, može se reći da postoje prilično dobri preduvjeti za nastavak već uočljivog procesa dinamiziranja turističke aktivnosti na cijelom području. Posebno važna tržišta za Osječko-baranjsku županiju su turisti posebnih interesa, turisti koje zanimaju gastronomija i vinski turizam, aktivni boravak u čistoj i lijepoj prirodi, upoznavanje kulture kroz dvorce i kurije plemića, kroz tradicionalne ili suvremene manifestacije. Turistički proizvodi predstavljaju cjelokupno iskustvo boravka u destinaciji i za njegovu kvalitetu odgovorni su različiti dionici iz privatnog i javnog sektora koji, svaki u svojem segmentu, pridonose stvaranju cjelovitog doživljaja. U ostvarivanju razvoja konkurentnog gospodarstva značajnu ulogu ima i razvoj kontinentalnog turizma i to kroz provedbu sljedećih mjera: objedinjavanje i unaprjeđenje turističke ponude, očuvanje prirodne i kulturne baštine i tradicije u funkciji razvitka, unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu, razvoj turističkih proizvoda i usluga i podizanje njihova standarda, dodjeljivanjem potpora pružateljima usluga u turizmu iz proračuna Osječko-baranjske županije, promocija turističkih potencijala Županije i razvoj svih oblika kontinentalnog turizma. Stanovnici naše Županije posvećeni su neprestanom podizanju kvalitete tradicionalnih gastronomskih proizvoda i vina, a svoje posjetitelje dočekuju na autentično gostoljubiv i opušten način. Ne zaboravljajući svoju kulturu i način života koje nanovo otkriva i interpretira, ovo multikulturalno područje aktivno komunicira i surađuje s drugim podunavskim regijama i oblikuje svoju kulturnu ponudu u skladu s najboljim svjetskim praksama. Osječko-baranjska županija, svjesna svojih potencijala intenzivno radi na razvoju turizma u čemu je prilično uspješna, što je razvidno iz pokazatelja sustava eVisitor koji pokazuje kontinuirani porast ukupnog broja dolazaka i noćenja. Osječko-baranjska županija je na domaćem tržištu sve više prepoznata kao destinacija kvalitetne, raznolike ponude. Povećana je ukupna konkurentnost destinacije, povećana je vidljivost pa posljedično i povećanje broja noćenja. Također je povećana razina ponude usluga kroz ulaganja u smještajne kapacitete, povećanje broja kreveta, podizanje kvalitete i diverzifikacije ponude. Kroz sva navedena povećanja i uvođenje novih turističkih usluga ostvarujemo i povećanje prihoda od turizma. Nastavljamo i dalje s provođenjem projekata, sufinanciranjem poduzetnika u turizmu, subvencioniranjem kamata, ulaganjima u brand, promociju…

Mislite li da Osječki sportaši i kulturnjaci dobivaju dovoljnu podršku politike ?

Neupitna je podrška politike, koja je evidentna i sve jača. A proračunskih sredstava uvijek nedostaje. Program javnih potreba u sportu provodimo i sufinanciramo kroz tri temeljna dijela: 1. Program aktivnosti i sustava školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini, 2. Program djelovanja športske zajednice Osječko-baranjske županije 3. Program sufinanciranja poticanja i promicanja sporta. Financiranjem programa i projekata u sportu sufinanciraju se programi i projekti u sportu koji nisu obuhvaćeni Programom javnih potreba u sportu. Svake godine na području Osječko-baranjske županije održavaju se velike sportske priredbe kao što su: Pannonian Challenge, Dobro World Cup, Cro Race, Hrvatski teniski kup itd. Neke se ponavljaju redovito, neke učestalo, a neke uslijed novonastalih pratećih sportskih okolnosti. Županija osigurava sredstva za sufinanciranja i pokroviteljstva. Zatim Program obuke neplivača koji se provodi s učenicima 5. razreda osnovnih škola, a obuhvaća analizu postojećeg stanja te stručnu poduku neplivača po Programu verificiranom od strane Agencije za odgoj i obrazovanje koji je također osiguran Proračunom Osječko-baranjske županije. Program kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene služi kao podrška održivom razvoju sporta i neovisan je o svim ostalim programima, a financiramo izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih objekata i terena.
Osječko-baranjska županija se može pohvaliti brojnim i kvalitetnim kulturnim sadržajima koje provode umjetničke organizacije, udruge, ustanove kulture, pojedinci druge pravne osobe iz područja kulture. U nastojanju izrade što kvalitetnijeg programa javnih potreba u kulturi Županija je donijela Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije. Županija je osnivač Muzeja likovnih umjetnosti koji je svrstan u jednu od najznačajnijih hrvatskih muzejskih institucija u grupi specijalnih umjetničkih muzeja. Osječko-baranjska županija je osnivač Muzeja likovnih umjetnosti te financira njegov rad, što znači plaće, materijalne i programske troškove (izložbena, izdavačka, pedagoška djelatnost, otkup umjetnina i knjiga, restauracija umjetnina) te investicije. Osječko-baranjska županija je jedina Županija u Hrvatskoj koja ima osnivačka prava nad nacionalnim kazalištem – Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku zajedno s Gradom Osijekom te zajedno s Gradom u jednakom iznosu sufinancira njegovu djelatnost. Županija već godinama objavljuje javne poziv za kulturu na koji se mogu javiti sve pravne i fizičke osobe kojima je kultura područje djelovanja. Preko 250 kulturnih subjekata aplicira svoje programe/projekte. Nadalje Županija sufinancira manifestacije i memorijale koji se tradicionalno već dugi niz godina održavaju te doprinose očuvanju kulturnog identiteta cijele Osječko-baranjske županije.

Obitelj i karijera, ide li to zajedno?

Apsolutno da. Uspješne poslovne žene nisu manje uspješne majke. Nažalost, često se polazi od pretpostavke da to što niste puno doma znači da ne posvećujete dovoljno vremena obitelji. No što se događa s onima koje imaju vrijeme, ali nisu dovoljno ispunjene…često je to odustajanje od jednog djela svoje osobnosti, što neminovno utječe na ženu kao osobu pa samim time i kao majku i partnericu. Majčinstvo ispunjava, ali i sve godine školovanja, prethodni posao, strast i volja za onim što radimo, sve nas to oblikuje i čini nas kompletnima. Stoga ne trebamo birati ili-ili. Žene su multipraktici i možemo sve. Dobra je organizacija ključ svega. Držim da svojim primjerom motiviram i svoju djecu. Balans između privatnog i poslovnog jest jedan od težih, ali nije neostvariv.

Gdje se vidite u budućnosti ?

Život nikad nije siguran i ne može se sve odvijati onako kako planiramo, ali je izuzetno važno sanjati i težiti biti bolja verzija sebe svaki dan. Vjerujem da ću uz dovoljno napornog rada, snažnu volju za učenjem i željom za rastom dati važan doprinos poslodavcu i zajednici. Prije svega vidim se i dalje okružena ljudima koje volim, sretna i zdrava.

Kako je na vas utjecala pandemija virusa korone ?

Ta su izazovna vremena, nadam se, iza nas, iako ja nisam u tolikoj mjeri osjetila izolaciju jer sam i tada radila i po tom pitanju se smatram sretnicom. Definitivno sam se više družila sa svojim princezama i to je benefit ove pandemije. Iako sam osoba koja ne zaboravlja biti zahvalna svaki dan, osvijestila sam to još jače.

S obzirom na obim vašeg posla, imate li vremena za sebe?

Imam, stvorim ga. Nije kontinuirano i ujednačeno, često prođu i tjedni dok se „sastavim“, ali male stvari koje proživljavamo i kroz posao i redovne dnevne obveze mogu biti dio „tvog“ vremena ako to tako percipiraš i organiziraš.

Što je za vas najbitnija stvar u životu ?

Zdravlje, obitelj, ljubav, prijatelji, posao, radost životu, unutarnji mir.

Gdje se volite odijevati, imate li omiljenog kreatora?

Nemam ni omiljeni brend ni omiljenog kreatora. Ima ih dosta. Ne vjerujem toliko u modu koliko u stil. On je ključan. Moraš nositi ono što te odražava i u čemu se osjećaš dobro. Volim eleganciju, haljine, kombinezone, potpetice, detalje…ovisno o prigodi, znači da se super ugodno osjećam i u trapericama i tenisicama. Držanje, samopouzdanje i stav ističu ženu, ne ime kreatora na odjeći.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Najčešće aktivno jer sam jako dinamična. Druženje, dobar film, knjiga, put, priroda, kako kad. Ne volim monotoniju i dosadu pa mi je i slobodno vrijeme različito.

Omiljena knjiga, film?

Lovac u žitu, Sto godina samoće, Očevi i djeca, Braća Karamazov, … Iskupljenje u Shawshanku, Čovjek pod željeznom maskom, Sjaj u travi, Casablanca, 12 majmuna…

 

 

 

 

 

O nama Obitelj.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

*

Scroll To Top